Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

a) Asli Üyelik:

Tüzükte 3. maddedeki asli üye olabilme şartlarına sahip kişiler; ikametgâhlarına göre dernek(merkez) yönetim kuruluna üyelik formunu doldurarak bir dilekçe ile başvururlar. Başvurma dilekçesine, çalışma durumlarını gösterir resmi belge, bir adet mesleki biyografi, iki adet fotoğraf ve iki asli üyenin öneri yazısı eklenir. Üyeliği kanunlarca yasaklanmamış, T.C. vatandaşı olan göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji uzmanı tıp doktorları ve bu dallarda uzmanlık eğitimi almakta olan araştırma görevlisi tıp doktorları ile akciğer kanseri ile ilgili alanlarda çalışan diğer uzman tıp doktorları derneğe asli üye olabilirler. Yalnız asli üyeler dernek organlarına seçilebilirler. Tüm asli üyeler oy hakkına sahiptir. Üyeliğe kabul için giriş aidatı ve ayrıca her yıl aidat ödenir.

b) Onursal(Fahri) Üyelik:

Akciğer kanseri ve diğer toraks tümörleri ile uğraşan, bilim dallarının gelişmesi için bilimsel, maddi ve manevi katkıda bulunan, yurtiçi ve yurtdışı çalışmaları ile akciğer kanseri alanında yüksek başarılar sağlamış ve katkıda bulunmuş, tıp mesleğinde uzun yıllar hizmet etmiş asli üyelik şartlarına sahip kişiler derneğe onursal (fahri) üye olabilirler. Onursal üyelerin oy kullanma hakkı yoktur.

Üye Aidat Bilgileri

 

Giriş Aidatı 50 TL
Aylık Aidat 1,66 TL
Yıllık Aidat 20 TL
Banka Bilgisi

Garanti Bankası Ege Tıp Fakültesi Şubesi

Hesap No TL: 1373-6299987

Iban No TL: TR18 0006 2001 3730 0006 2999 87

 

TAKD Uyelik Formu İndir

Üyeliklerimiz

© 2017 Türk Akciğer Kanseri Derneği'nin resmi sitesidir. Tüm hakları saklıdır.