Heberler

VI. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi
Akciğer kanserinde Racotumomab aşısı ile idame tedavisi; Faz III araştırmanın sonuçları yayınlandı.
The Lung Cancer Mutation Consortium (LCMC) sonuçlarını yayınladı.
ALK IHC Shown to Be Sensitive and Accurate in NSCLC

Findings Support Algorithmic Use of Test in Evaluation of NSCLC

April 22, 2014

Contact: Rob Mansheim
IASLC Director of Communications
Rob.Mansheim@iaslc.org
(720) 325-2952

DENVER – A new study shows that immunohistochemical (IHC) analysis is sensitive, specific, and accurate for detecting ALK protein expression based on gene rearrangement in non-small cell lung cancer (NSCLC). The findings support the use of ALK IHC, which is more widely available and cost-effective than break-apart fluorescent in situ hybridization (FISH), which is currently the only approved ALK testing method for NSCLC.

Previous studies have indicated that ALK IHC, under the appropriate conditions, is sensitive and specific for determination of ALK protein expression based on gene rearrangement. However, a standardized ALK IHC diagnostic test is needed, as studies comparing IHC with FISH have used different ALK antibody clones, detection systems, antigen retrieval techniques, and scoring methods.

Fred R. Hirsch, MD, PhD, of the University of Colorado, led an international team of expert pathologists to evaluate the scoring of a new automated standardized ALK IHC assay with the antibody clone D5F3, an ultrasensitive detection system, an interpretation guide, and scoring method. The detection system involves an extra amplification step that has been shown to improve visualization of low-level ALK protein expression found in NSCLC compared with the same antibody clone and detection system without amplification.

Evaluating 100 NSCLC specimens that had been previously tested with break-apart FISH, the investigators found the ALK IHC assay to be highly sensitive (90%), specific (95%), and accurate (93%) relative to the ALK FISH results. There was agreement among seven of seven and six of seven readers on 88% and 96% of the cases before review, respectively, and agreement among seven of seven and six of seven readers on 95% and 97% of the cases after review, respectively. A majority score of multiple readers did not improve these results over an individual reader’s score. The findings of the study are published in the May issue of the Journal of Thoracic Oncology (JTO), the official journal of the International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC).

“ALK IHC is a practical cost-effective alternative to the ALK FISH assay. In fact, there are even potential clinical benefits in some patients to ALK IHC over FISH, as demonstrated by significant clinical improvement with use of the ALK inhibitor crizotinib in patients who have tumors that were positive on ALK IHC testing but negative on ALK FISH testing,” says Dr. Hirsch, who is also the CEO of IASLC. Coauthors of the study include IASLC members Murry W. Wynes, PhD; Ming S. Tsao; and Yasushi Yatabe.

Akciğer Kanserinde Palyatif Bakım Çalıştayı
Akciğer Kanseri Tedavisinde İlaca Ulaşım Çalıştay

Akciğer Kanseri Tedavisinde İlaca Ulaşım Çalıştayı

Rapor için tıklayınız..
Webcast için tıklayınız..

İç Anadolu Bölgesi Toplantıları
Akciğer kanseri erken tanısında düşük doz bilgisayarlı tomografi ile tarama
Başvurunuzu çevrimiçi olarak şimdi yapabilirsiniz.

Çalışma Grupları Başvurusu

Değerli üyelerimiz,

Üyelerimizin dernek çalışmalarına daha aktif katılımını sağlamak, dernek kuruluş amaçlarını hayata geçirmek ve akciğer kanseri konusundaki ülke politikalarının oluşumunda siz değerli üyelerimizin katkılarını sağlayabilmek amacı ile çalışma gruplarının oluşturulması  planlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan TAKD çalışma grupları yönergesine dernek websitesi yönergeler bölümünden ulaşabilirsiniz. Başvurunuzu çevrimiçi olarak şimdi yapabilirsiniz. Başvurmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

TAKD Yönetim Kurulu

Akciğer Kanserinde Tarama (Screening); TAKD Durum Raporu

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de, erkeklerde en sık görülen kanser türü akciğer kanseridir. Kansere bağlı ölümler sıralamasında akciğer kanseri, erkek cinsiyetde birinci sırada yer almaktadır. Kadınlarda ise, görülme sıklığı giderek artmaktadır. Şu anda, meme kanserinden sonra 4. sıraya yükselmiştir. Akciğer kanserli hastaların %90’ından fazlasının sigara içmiş veya içiyor olduğu bilinen bir gerçektir. Tedavi yöntemlerindeki gelişmelere rağmen, ileri evre hastalıkda tedavinin başarılı olma şansı düşüktür.

Özellikle yoğun sigara icenlerde, akciğer kanseri  olma riski yüksektir. Akciğer kanserinden ölümü azaltmak için en etkili yöntem, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına hiç başlanmaması veya bırakılmasıdır. Türk Akciğer Kanseri Derneği olarak tütün ve tütün ürünlerinin tüketilmesinin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler kuvvetle  desteklenmektedir.

Akciğer kanserini, henüz belirtilerin oluşmadığı erken dönemde saptayabilme çabaları son yarım asırdır devam etmektedir.  Bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucunda, standart akciğer grafisi ve balgam tetkikleri ile periyodik incelemelerin, erken tanı ve akciğer kanserinden ölüm riskini azaltma yönünden yararı olmadığı açık bir şekilde gösterilmiştir.. Ancak, akciğer kanseri için yüksek risk grubunda bulunan sağlıklı kişilerde düşük doz bilgisayarlı tomografi (BT) ile periyodik incelemelerin yapılması konusunda araştırmalar devam etmektedir.  Düşük doz akciğer bilgisayarlı tomografisi ile yapılan düzenli akciğer taramaları ile yüksek risk grubunda, her ne kadar akciğer kanserine bağlı ölümlerde azalma gösterildiyse de, bu sonucu ülkemiz şartlarında değerlendirmek gereklidir. Akciğerde iyi huylu nodüllere sebep olabilen, toza bağlı mesleki akciğer hastalıkları ve tüberküloz gibi hastalıkların ülkemizde yaygın olarak bulunması yanlış pozitif sonuçların artmasına,  gereksiz takip ve cerrahi girişimlere ve yoğun endişeye sebep olabilecektir.

ABD’de yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, akciğer kanseri için yüksek risk taşıyan sağlıklı kişilerde düşük doz akciğer BT ile kitle taramaları önerilse de, bugün için ülkemiz  şartlarında böyle bir akciğer kanseri taraması yapılması uygun değildir.  Şu ana kadar, düşük doz BT ile kitle taramalarına ait bedel-etkinlik analizlerinin yapılmamış olması ve ülkemizde her merkezde düşük doz BT çekilemiyor olması önemlidir. Kitle taramaları yönünden Avrupa’da devam etmekte olan araştırma sonuçları ile bedel-etkinlik analiz sonuçlarının beklenmesi doğru olacaktır.

TAKD akciğer kanseri tarama (Screening) komitesi *;
Dr. Atilla Akkoçlu (Göğüs hastalıkları)
Dr. Ferah Ece (Göğüs hastalıkları)
Dr. Nil Molinas Mandel (Tıbbi onkoloji)
Dr. Haluk Onat (Tıbbi onkoloji)
Dr. Recep Savaş (Rayoloji)
Dr. Meltem Tor (Göğüs hastalıkları)
Dr. Erkan Yılmaz (Radyoloji)
Dr. Ufuk Yılmaz (Göğüs hastalıkları)

* Alfabetik sıra ile

Türk Akciğer Kanseri Derneği'nin Tütüne Bakışı ve Toplumsal Sorumluluk Açıklaması

Ülkemizde ve tüm dünyada kanser ölümlerinin üçte biri akciğer kanserinden kaynaklanmaktadır. Araştırmalar, akciğer kanserinin hem erkekte hem de, özellikle kadında artarak devam edeceğini göstermektedir. Derneğimiz üyeleri, akciğer kanserli hasta ve yakınlarının acılarına en yakından tanık olan ve onların yanında olan sağlık görevlileridir. Akciğer kanserli olguların %90’ında, bu ölümcül hastalığın nedeni, hastanın kendisinin veya başkasının tüttürdüğü tütün dumanını solumasıdır. Önümüzdeki birkaç on yılda akciğer kanserini hızla azaltabilmemizin en iyi yolu toplum olarak tütün kullanımını hızla terk etmektir.

Ülkemizde akciğer kanserinin önlenmesini ve en etkin korunmanın sağlanması  amacı ile  TAKD tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına karşıdır ve bu karşı duruşunu aşağıdaki şekilde ortaya koyar.

1. Türk Akciğer Kanseri Derneği;

a. Üyelerinin, tütün kullanmama konusunda hastalarını ve toplumu bilinçlendirebilme, yönlendirebilme ve tedavi edebilme yetilerini en üst düzeye çıkarmalarını teşvik eder ve katkıda bulunur.

b. Tüm kanser kliniklerinin tütün karşıtı tutum ve davranışlara örnek olması ve öncülük etmesi için çalışmalar yapar.

c. Tüm sağlık insan gücünün, meslek öncesi ve mesleki eğitiminde tütün kontrolü bilgi ve becerisini arttırmak için gerekli çalışmaları yapar.

d. Tütünün zararlarını önlemeye yönelik her türlü sosyal ve bilimsel çalışmaları teşvik eder, destekler.

e. Uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde gerçekleştirilecek tütün karşıtı mücadeleye destek olur.

f. Derneğe ait tüm bina ve tesislerde, bilimsel, sosyal ve iş toplantılarında, törenlerinde tamamen dumansız-tütünsüz uygulamaları benimser ve hayata geçirir.

g. Tüm bilimsel ve sosyal toplantılarının içeriğinde tütünün yer almasını sağlar.

h. Tütün endüstrisine (tüm dolaylı-dolaysız tütün endüstrisi anlaşılmaktadır) güvenilirlik kazandırmamak için, bu endüstri ile hiçbir ilişki içinde olunmamasını ve sağlıkla ilgili tıp fakülteleri, araştırma enstitüleri ve bireysel araştırıcılar gibi her türlü kişi ve kuruluştan da benzer davranmalarını bekler.

2. Türk Akciğer Kanseri Derneğinin T.C. Hükümeti ve Sağlık Bakanlığına önerileri;

a. Ülkemizce de imzalanan Uluslar arası Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin tüm hükümlerinin en üst düzeyde hayata geçirmesi,

b. Ülkemizdeki tüm kanser kliniklerinin tam dumansız kurum ve kampüs olmasının sağlanması

c. Başta ve çocuk ve gençler için yapılanlar olmak üzere tütün karşıtı mücadele programlarını desteklemesi ve gözetmesi

d. Ülkemizde yürürlüğe giren tam dumansız ortamlar yasasının etkin bir şekilde tüm ülkede hayata geçirilmesinin sağlanması ve sürdürülmesi

e. Tüm yaygın ve örgün eğitim araç gereçleri ile halkın bilinç düzeyinin daha da arttırılması

f. Tüm akciğer kanseri hastalarının ve birinci derece yakınlarının kanıtlanmış sigara bırakma tedavilerine ulaşmalarının ve sürekliliğinin sağlanması

g. Sigara vergilerinin mümkün olan en üst seviyeye arttırılması ve birlikte sigara kaçakçılığının önlenmesi

h. Tütün şirketlerinin ürün içeriği, satış-pazarlama gibi her türlü faaliyetlerinin aktif denetimi ve ülkemizde gelişmiş ülke standartları altında uygulamalara asla göz yumulmaması

3. Türk Akciğer Kanseri Derneğinin hasta ve yakınlarından beklentileri;

a. Akciğer kanserli hastalarımız ve yakınları genellikle sonucun kendi suçları olduğunun karamsarlığı ve karanlığı içindedirler. Hasta ve yakınları, hastalıklarının ne durumda olduğu, neden olduğu, sigara ve akciğer kanseri ilişkisi vs. hakkında bilgi edinme haklarına sahiptirler ve bunu hekimlerinden ve sağlık kuruluşlarından talep etmelidirler.

b. Akciğer kanseri hastalığının önlenebilir bir hastalık olduğu bilincine varıp toplumsal mücadele için hekimleri ile birlikte çalışmalıdırlar.

c. Sigara şirketlerinin faaliyetlerinin denetiminde ve önlenmesinde aktif rol oynamalıdırlar.

d. Başka insanların tütün dumanına maruz kalmama hakları akciğer kanseri hastalarımız ve onların yakınları için çok daha acil gereksinimdir. Yasaların da teslim ettiği temiz hava soluma haklarının zedelenmemesi için mücadele etmelidirler.

4. Türk Akciğer Kanseri Derneği, tüm sanayi ve medya çevrelerinden tütünün her türlü açık ve örtülü reklam ve teşvik kampanyalarının tamamen ortadan kaldırılmasına çalışmaya çağırır.

5. Türk Akciğer Kanseri Derneğinin,  kültür ve sanat çevrelerinden beklentileri;
Akciğer kanseri başta olmak üzere ülkemizde her yıl 100 bin kişinin ölümü ve milyonlarca kişinin hastalığına ve acılarına karşı, tütüne dair kültürü hızla terk edip tütünsüz kültürün yaratılmasına çalışılmalıdır. Başta müzik ve sinema olmak üzere sanat çevrelerince, toplum yararı öncelenerek tütünü destekleyici değil önleyici sanat eserlerine vurgu yapılmalıdır.

Türk Akciğer Kanseri Derneği/2011

Akciğer Kanseri Önlenebilir Bir Hastalıktır

Ülkemizde her yıl onbinlerce kişi akciğer kanseri tanısı almaktadır. Bu hastaların yaklaşık üçte ikisi tanı anında ileri evre hastalığa sahiptir. Akciğer kanserinin tedavisi konusunda, son beş yıllarda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler, ilaçlar ve çağdaş yöntemlere  rağmen başarıya ulaşmadaki hızımız tatmin edici değildir.

Ancak,  şunu çok açık ve net biliyoruzki; sağlıklı bireylerde akciğer kanseri gelişimini engelleyebilir onları koruyabiliriz.

Basit birkaç uygulama, akciğer kanseri gelişme riskini minimuma indirecektir.

Sigara ve Tütün Ürünlerini Bırakalım

Dumansız hava sahası, sizi ve yakınlarınızı KORUR

Sağlıklı Beslenelim

Daha çok sebze, meyve ve tahıl,  sizi KORUR

Egzersiz Yapalım

Hergün 30 dakika egzersiz, sizi KORUR
Birlikte Daha Güçlüyüz

Çok yıllar önce akciğer hastalıkları ile ilgili kitaplar şunları yazardı; Akciğer kanseri nadir görülen bir hastalıktır bu nedenle üzerinde çok fazla durmamıza gerek yoktur.

Bugün ise, bazı ülkelerde yıllık yeni hasta oluşum hızında azalma görülmeye başlasa bile, ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde yıllık yeni hasta sayısı artmaya devam etmektedir. Önlenebilir bir hastalık olarak tanımladığımız akciğer kanserinden korunmak başta olmak üzere, modern tedavi yöntemlerinden hastaların nasıl faydalanacağına karar vermeye kadar tüm konularda birlikte hareket etmeli ve bunun yaygınlaşması için çaba harcamalıyız.

Birlikteliğin oluşturduğu güç, akciğer kanseri ile mücadelede önümüzde duran sorun ve sıkıntıları aşmamızda yardımcı olacak, başarıyı daha yakın geleceklere taşıyacaktır. Bu birliktelikte, akciğer kanseri ile ilgili tüm uzmanlık dallarındaki hekimlerin yanı sıra hasta, hasta yakınları, sosyal sorumluluk sahibi kurum, kuruluş ve kişileri yanımızda görmek ve hissetmek istiyoruz.

Tanı Anında 1 Yıl veya Daha Uzun Süredir Sigarayı Bırakmış Olmak, KHDAK'lı Hastaların Yaşam Süresini Uzatıyor

With NSCLC, Quitters Do Better Than Smokers

Oct 15, 2012

By Kerry Grens

NEW YORK (Reuters Health) Oct 11 – Adults under age 85 with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) who quit smoking more than a year before their diagnosis survive longer than those who continue smoking, according to a new study.

“The findings do suggest there is some benefit to quitting smoking,” said Dr. Amy Ferketich of Ohio State University College of Public Health in Columbus, who worked on the study.

However, quitters who were older or who had earlier stages of lung cancer did not have an advantage over smokers, she and her colleagues reported online September 28 in Cancer.

Dr. Ferketich’s group used medical records from 4,200 lung cancer patients treated at eight cancer centers around the country. Patients who never smoked were more likely to survive the less advanced cancers – stage 1, 2 or 3 – than were former or current smokers, the researchers found.

Among smokers with stage 1 or 2 lung cancer, for instance, 72% survived at least two years, compared to 93% of the never-smokers and 76% of people who’d stopped smoking a year or more before diagnosis.

Only 15% of smokers with stage 4 disease survived two years, compared to 40% of never-smokers and 20% of former smokers.

After adjusting for factors such as age, race and radiation treatment, the researchers determined that quitters were just as likely to die from the early-stage cancers as were current smokers.

But for advanced cancers, people under 85 who had stopped smoking more than a year before their diagnosis survived longer than smokers. Forty-five-year-old former smokers, for instance, were 30% less likely to die from stage 4 lung cancer within two years than were current smokers.

“It is likely that tumor biology plays a major role in the differences observed,” the authors conclude, adding that “to improve survival, it is prudent to encourage all smokers to quit smoking if they are diagnosed with NSCLC.”

SOURCE: http://bit.ly/SOlEUX

Cancer 2012.

Reuters Health Information © 2012

Cite this article: With NSCLC, Quitters Do Better Than Smokers. Medscape. Oct 11, 2012.

Üyeliklerimiz

© 2017 Türk Akciğer Kanseri Derneği'nin resmi sitesidir. Tüm hakları saklıdır.