YÖNETİM KURULU

ILGAZ DOĞUSOY Başkan
ERDEM GÖKER Başkan Yardımcısı
UĞUR SELEK Genel Sekreter
DENİZ YALMAN Mali Sekreter
SERKAN ENÖN Üye
BENAN ÇAĞLAYAN Üye
İSMAİL SAVAŞ Üye
RECEP SAVAŞ Üye
BAŞAK OYAN ULUÇ Üye

 

DENETİM KURULU

Aydın Şanlı
Soner Gürsoy
AYŞEGÜL AKGÜN

 

ETİK KURUL

TÜRKKAN EVRENSEL
ÜLKÜ YILMAZ
LEVENT ELBEYLİ
DENİZ NART
OLGUN KADİR ARIBAŞ

 

DANIŞMA KURULU

Atila Akkoçlu
Fadıl Akyol
Nezih Özdemir
Nil Molinas Mandel
M.Ufuk Yılmaz
Rıza Çetingöz

 

YÖNETİM KURULU

E.RIZA ÇETİNGÖZ Başkan
ILGAZ DOĞUSOY Başkan Yardımcısı
UĞUR SELEK Genel Sekreter
AYŞEGÜL AKGÜN Mali Sekreter
TÜRKKAN EVRENSEL Üye
FULDEN YUMUK Üye
SERKAN ENÖN Üye
ÜLKÜ YILMAZ Üye
PINAR ÇELİK Üye

DENETİM KURULU

Aydın Şanlı
Deniz Yalman
Erdem Göker

ETİK KURUL

Yavuz Özoran
Münir Kınay
Tülin  Arzu Aysan
Mehmet Alakavuklar
Erdoğan Yalav

DANIŞMA KURULU

Atila Akkoçlu
Fadıl Akyol
Nezih Özdemir
Nil Molinas Mandel
M.Ufuk Yılmaz

YÖNETİM KURULU

M.UFUK YILMAZ Başkan
E.RIZA ÇETİNGÖZ Başkan Yardımcısı
BURÇAK KARACA
TUNCAY GÖKSEL Mali Sekreter
LEVENT ELBEYLİ Üye
ESRA KAYTAN SAĞLAM Üye
ILGAZ DOĞUSOY Üye
AYŞİM BÜGE ÖZ Üye
BERKSOY ŞAHİN Üye

Yönetim Kurulu Yedek

Celal Karlıkaya
Ferah Ece

DENETİM KURULU

Ahmet Önen
Deniz Yalman
Bülent Karabulut

Denetim Kurulu Yedek

Aydın Şanlı
Fahri Oğuzkaya
Cenk Umay

ETİK KURUL

Yavuz Özoran
Münir Kınay
Tülin  Arzu Aysan
Mehmet Alakavuklar
Erdoğan Yalav

DANIŞMA KURULU

Atila Akkoçlu
Fadıl Akyol
Nezih Özdemir
Nil Molinas Mandel

YÖNETİM KURULU

Nil MOLİNAS MANDEL Başkan
M.UFUK YILMAZ Başkan Yardımcısı
DENİZ YALMAN Mali Sekreter
BÜLENT KARABULUT Genel Sekreter
E.RIZA ÇETİNGÖZ Üye
ERKAN YILMAZ Üye
FERAH ECE Üye
FAHRİ OĞUZKAYA Üye
KAMİL KAYNAK Üye

 

Yönetim Kurulu Yedek

SERAP HASTÜRK
ERDEM GÖKER
UFUK ABACIOĞLU
FİGEN DEMİRKAZIK
FAZİLET ÖNER DİNÇBAŞ
BÜLENT TUNÇÖZGÜR
CENGİZ GEBİTEKİN
TÜRKKAN EVRENSEL
MELTEM TOR

 

DENETİM KURULU

AD-SOYAD
Aydın ŞANLI
Tuncay Göksel

 

Denetim Kurulu Yedek

Ahmet Önen
Ali Ulus Şanlı
Bahar Kurt

 

ETİK KURUL

Yavuz Özoran
Münir Kınay
Tülin  Arzu Aysan
Mehmet Alakavuklar
Erdoğan Yalav

 

DANIŞMA KURULU

Atila Akkoçlu
Fadıl Akyol
Nezih Özdemir

YÖNETİM KURULU

Nezih ÖZDEMİR Başkan
Nil MOLİNAS MANDEL Başkan Yardımcısı
Ahmet ÖNEN Genel Sekreter
Deniz YALMAN Mali Sekreter
Alev TÜRKER Asil Üye
Aydın YAVUZ Asil Üye
Ufuk YILMAZ Asil Üye
Tamer ATASEVER Asil Üye
Bahar KURT Asil Üye

 

 

Yönetim Kurulu Yedek

Salih EMRİ
Ferah ECE
Kutsal TURHAN
Meftun ÜNSAL
Ahmet YURDAKUL
Zafer KOÇAK
Berna DEĞİRMENCİ
Mehmet ALAKAVUKLAR

 

DENETİM KURULU

Meral GÜLHAN
Aydın ŞANLI

 

Denetim Kurulu Yedek

Gökhan YUNCU
Tuncay GÖKSEL
Oya İTİL

 

ETİK KURUL

Erdem GÖKER
Ayfer HAYDAROĞLU
Şevket KAVUKÇU

 

DANIŞMA KURULU

Atila Akkoçlu
Fadıl Akyol

YÖNETİM KURULU

HÜSNÜ FADIL AKYOL BAŞKAN
NEZİH ÖZDEMİR BAŞKAN YARDIMCISI
AYDIN ŞANLI GENEL SEKRETER
SERDAR ÖZKÖK MALİ SEKRETER
ATİLA AKKOÇLU ÜYE
ERDEM GÖKER ÜYE
YAVUZ ÖZORAN ÜYE
MERAL GÜLHAN ÜYE
NİL MOLİNAS MANDEL ÜYE

 

Yönetim Kurulu Yedek

AYDIN YAVUZ
BÜNYAMİN KAPLAN
MEHMET ALAKAVUKLAR
MELEK ERKİŞİ
AYTEN KAYI CANGIR
CEMAL ASIM KUTLU
BAHAR KURT
SERAP HASTÜRK
PINAR BALCI

 

DENETİM KURULU

TUNCAY GÖKSEL
RIZA DOĞAN
AYFER HAYDAROĞLU
RÜÇHAN USLU
AYDANUR KARGI

 

Denetim Kurulu Yedek

RIZA ÇETİNGÖZ
FUAT DEMİRELLİ
ÜNAL AÇIKEL
BERNA DEĞİRMENCİ
CAN ÖZTÜRK

YÖNETİM KURULU

ATİLA AKKOÇLU BAŞKAN
HÜZNÜFADIL AKYOL BAŞKAN YARDIMCISI
AYDIN ŞANLI GENEL SEKRETER
SERDAR ÖZKÖK MALİ SEKRETER
HADİ AKAY ÜYE
ERDEM GÖKER ÜYE
TÜRKKAN EVRENSEL ÜYE
YAVUZ ÖZORAN ÜYE
MERAL GÜLHAN ÜYE

 

Yönetim Kurulu Yedek

UFUK YILMAZ
CELAL KARLIKAYA
CEAML ASIM KUTLU
GÖKHAN YÜNCÜĞ
AYDIN YAVUZ
BÜNYAMİN KAPLAN
İLHAN ÖZTOP
NİL MOLİNAS MANDEL
RECEP SAVAŞ

 

DENETİM KURULU

SEDAT DEMİRCAN
MEHMET ALAKAVUKLAR
SALİH ZEKİ GÜÇLÜ
RIZA ÇETİNGÖZ
PINAR BALCI

 

Denetim Kurulu Yedek

RIZA DOĞN
FUAT DEMİRELLİ
CAN ÖZTÜRK
FAZİLET DİNÇBAŞ
AYDANUR KARGI

Üyeliklerimiz

© 2017 Türk Akciğer Kanseri Derneği'nin resmi sitesidir. Tüm hakları saklıdır.