Çalışma Grupları

Tütün Kontrolü Çalışma Grubu
Moleküler Onkoloji Çalışma Grubu
Erken Evre Akciğer Kanseri Çalışma Grubu
Lokal İleri Evre Akciğer Kanseri Çalışma Grubu
Palyatif Bakım Çalışma Grubu

Üyeliklerimiz

© 2017 Türk Akciğer Kanseri Derneği'nin resmi sitesidir. Tüm hakları saklıdır.